ယဉ်ကျေးမှု

ဒူရူလူမျိုးသည် လှပသော ယဉ်ကျေးမှုများရှိသည့် လူမျိုးနွယ်စုဖြစ်ပါသည်။

၁. ဝတ်စားဆင်ယင်မှု

၂. မိန်းမတောင်းယမ်းခြင်း

၃. ထိမ်းမြှားမင်္ဂလာဆောင်ခြင်း

၄. ယောက္ခမျိုး သမက်မျိုး အပြန်အလှန် ဆက်ဆံသည် ထုံးစံ

၅. မိသားစု အပြန်အလှန်ရင်းနှီးမှုဖလှယ်ခြင်း

၆. အခြားအမျိုးမျိုး