ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု

ဒူရူမျိုးနွယ်စု သည် ရဝမ်လူမျိုးတွင် ပါဝင်သော မျိုးနွယ်စုတစ်နွယ်ဖြစ်သည်။ ရှေးလွန်လေပြီးသော ကာလတွင် ဒူရူမျိုးနွယ်များသည် နတ်များကို ကိုးကွယ်ခြင်းမရှိခဲ့။ သို့သော် နတ်များကို ပူဇော်ပသခဲ့ကြသော နတ်များ၏ကျေးကျွန်များဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်ကြောင့် ဒူရူမျိုးနွယ်များသည် ထာ၀ရအသက်ပေးပိုင်သူ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အားလုံးသည် ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်များဖြစ်ခွင့်ရခဲ့သည်။ သို့သော် ဒူရူဘာသာစကားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာ၊ သီချင်းစာအုပ်များ၊ ပုံပြင်စာအုပ်များ မရှိသေးပေ။